Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych, zwanym dalej „Administratorem”, jest DIVITIA MAGDALENA CZEMPLIK-HUBACZ z siedzibą w Wrocławiu 52-420 ul. Tadeusza Mikulskiego 9. Administrator Danych Osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i dokonał jego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Administratorem

  1. Administrator Danych Osobowych DIVITIA MAGDALENA CZEMPLIK-HUBACZ z siedzibą w Wrocławiu ul. Tadeusza Mikulskiego 9, 52-420 Wrocław tel. 728 207 574 e-mail: info@tritlen-ozon.pl
  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych DIVITIA MAGDALENA CZEMPLIK-HUBACZ z siedzibą w Wrocławiu ul. Tadeusza Mikulskiego 9, 52-420 Wrocław tel. 728 207 574 e-mail: info@tritlen-ozon.pl

Dokument pdf zawierający szczegółowe postanowienia dot. Polityki Prywatności